همکاری با سازمان‌ها

در حال حاضر گلفروشی نیکراه با بسیاری از تالار ها وموسسات ازدواج وسازمان ها همکاری داشته اند علت اصلی جذب مخاطبین ،صداقت و تعهد در کار هست.

شرایط همکاری

با توجه به اینکه بسیاری از سازمان نیازمند فاکتور هستند از این نظر نیاز مشتریان عزیز بر طرف می شود.
مشاوران ما در مرحله به مرحله اقدامات انجام گرفته را در اختیار مخاطبین قرار می دهند و اطمینان خاطر میکنند ارباب رجوع را که محصول به بهترین حالت به نتیجه خواهد رسید.

1.

رزومه و کارکرد قبلی ما در مجموعه‌ها

گل‌آرایی مجالس تالار کامیار، تالار ماه آفرین، تالار پامچال و…

2.

سابقه همکاری با سازمان‌ها

همکاری با آموزش و پرورش، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه دولتی و…

گل فروشی آنلاین نیکراه